ร้านนงลักษณ์จิวเวลรี่

Switch to desktop Register Login

เนื้อหา

เพชรรูปทรงต่างๆ

เพชรรูปทรงต่างๆ
 

                    ในสมัยเริ่มต้นเมื่อมีการนำเพชรมาทำเครื่องประดับ ก็เพียงนำก้อนผลึกเพชรมาประดับโดยไม่ได้มีการเจียระไนแต่อย่างใด กระทั่งมีการเริ่มต้นตัดโกลนเป็นรูปร่างและเริ่มมีการเจียรให้เกิดเหลี่ยมมุมตามแต่จะชอบเมื่อวิทยาการเริ่มเจริญก้าวหน้าก็มีการศึกษาและทำการกำหนดเหลี่ยมมุม สัดส่วนองศาต่าง ๆ ของเพชรเพื่อให้สามารถส่องประกายได้เต็มที่น้ำหนักของผลึกเพชรจะลดลงกว่า50%เมื่อผ่านกระบวนการเจียระไนและชักเงาเพื่อให้เกิดประกายแสงและความแวววาว เพื่อให้ได้เพชรที่เจียระไนมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดช่างเจียระไนอาจต้องใช้ประสบการณ์และการพิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการเจียระไนเพชรที่ส่งผลต่อประกายความงามที่ดีที่สุดคือ รูปทรงแบบกลมเหลี่ยมเกสร (Round Shape : Brilliant Cut)

ขั้นตอนการเจียระไนเพชรรูปกลมเหลี่ยมเกสร
                    ขั้นที่1 ทำเครื่องหมายร่างเส้นแนวสำหรับการเจียระไนลงบนผิวผลึกเพชรด้วยน้ำหมึกอินเดียนอิงค์
                    ขั้นที่2 ตัดเพชรให้ได้ขนาดตามที่กำหนด
                    ขั้นที่3 ขัดโกลนเพชรให้ได้รูปทรงที่กำหนด
                    ขั้นที่4 เจียระไนเพชรที่โกลนแล้วให้เกิดเหลี่ยมมุมตามแบบ

รูปแบบการเจียระไนเพชร
                    การเจียระไนเพชรมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ความต้องการให้เกิดประกายหักเหและสะท้อนแสงที่ส่องออกมาให้ได้มากที่สุดภายใต้การรักษานำหนักเพชรให้ได้มากที่สุดด้วย แต่ในปัจจุบันมีการเจียระไนเพชรให้มีรูปทรงและรูปแบบที่ดูแปลกตามากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้ความงามด้านประกายแสงลดน้อยลงแต่ด้วยความที่เป็นเพชรจึงทำให้ความนิยมไม่ได้ลงลงมากนักขณะเดียวกันก็สามารถชดเชยด้วยสไตล์รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการหรือบุคลิกภาพของผู้สวมใส่มากขึ้น

รูปกลม เหลี่ยมเกสร (Round Shape : Brilliant Cut)

เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะกับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

-

รูปสี่เหลี่ยม เหลี่ยมพรินเซสส์ (Princess Cut)

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพบุรุษ เพราะสะท้อนความมีรูปแบบกฎเกณฑ์

-

รูปหัวใจ (Heart Shape)

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความรัก ความอ่อนหวาน 

-

รูปหยดน้ำ (Pear Shape)

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความมีอิสระ

-

รูปมาร์คีส์ (Marquise Shape)

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์

-

รูปไข่ (Oval Shape)

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความสุภาพเรียบหรู

-

รูปสี่เหลี่ยมมรกต (Emerald Shape)

สำหรับสุภาพบุรุษที่สุภาพเรียบหรู

-

รูปเรเดียน (Radiant Cut)

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความมีอิสระสร้างสรรค์

-